Dahiliye

Diabet Mellitus (Şeker Hastalığı)

Diabet Mellitus (Şeker Hastalığı)

Kan şeker düzeyinin açlık durumunda 126mg/dl, tokluk durumunda ise 200 mg/dl nin üzerinde olması şeker hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Tip 1  diabet hastalığında vücudun ihtiyacı olan insülin pankreas tarafından yeterince üretilmediği için şeker kandan hücre içine alınamaz ve kan şekeri yükselir. Tip 2 diabette ise insülin üretimi olmakla birlikte hücrelerin insüline olan yanıtı azaldığı için şeker yine hücre içine taşınamaz ve kan şekeri yükselir. Her iki durumda da beslenme düzenlenmesi, yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte uygun tedavi düzenlenmesi için hasta hekim işbirliği gerekmektedir. Muayenehanemizde diabet hastalığı takip ve tedavisi uzman hekim kontrolünde yapılmaktadır.